Yayasan Antarabangsa Halal Labuan (IHF) adalah sebuah organisasi global berasaskan Bukan Untuk Keuntungan , Badan Bukan Kerajaan dan Bukan Politik dimana ianya ditubuhkan sebagai sebuah organisasi yang mempromosikan tentang kesedaran dan pendidikan Halal, dan berusaha ke arah mempelopori Verifikasi Amalan Terbaik Halal dan Jaminan bagi Masyarakat Islam di peringkat global.

LEBIH