Masa dan usaha yang telah saya selama lebih daripada satu dekad di Yayasan Halal Antarabangsa Labuan (IHF), telah membuktikan bahawa ia merupakan satu-satunya model ekonomi yang mampan bagi masyarakat global khususnya berkenaan dengan "Halal, Sihat dan Kehidupan Holistik. Saya percaya bahawa teras kepada pendidikan adalah "Kewujudan Pembelajaran" (Ta'mim Wujudi) dan IHF sebagai sebuah organisasi bukan kerajaan dan organisasi Bukan-untuk-Keuntungan, menjurus kepada konteks perjuangan menggunakan lanskap yang bersesuaian untuk keseluruhan eko-sistem Halal.

Akademi Halal Antarabangsa (IHFA) adalah sebuah institusi pendidikan untuk dibangunkan sebagai penanda aras global khususnya bagi program persijilan profesional dan pertauliahan jurusan industri dan ekonomi Halal.

Dengan prinsip dan nilai kita, Ahli Lembaga Majlis IHF telah merumuskan secara teliti dan merangka program serta aktiviti dengan menampil kaedah "Triple H" iaitu "Halal, Healthy, Holistic (halal, sihat, holistik) sebagai asas kepada misi institusi serta.

Fastabiqul khairat, haiyya bil jihad!