Misi

Untuk mendidik dan menyediakan pihak yang berkepentingan dengan menerapkan aplikasi teknologi untuk mengekalkan dan mengekalkan lanskap yang serba bersaing dan sentiasa beru bah-ubah dalam perniagaan dan perdagangan Halal.

Untuk memupuk kumpulan profesional Halal kepada industri.

Visi

Untuk menjadi pemangkin pada Eko-sistem Halal Global.