Dalam penglibatan awal pengasas-pengasas IHF, ia adalah tentang kesedaran dan keperluan verifikasi piawaian Halal untuk ummah.

Walau bagaimanapun, sesetengah kerajaan dari negara-negara Islam telah meletakkan elemen halal melalui peruntukan undang-undang, prosedur dan piawaian proses pengurusan halal secara bersepadu . Rangka kerja ini harus disokong oleh Majlis Shariah Halal pada sesebuah negara sebagai sebuah badan perlembagaan yang sah. Malah, didapati majoriti negara-negara Islam tiada sistem undang-undang dalam apa juga untuk melaksanakannya. Walau bagaimanapun, di negara-negara bukan Islam, terdapat umat Islam di sana yang telah mewujudkan satu badan pensijilan untuk orang islam tempatan dan produk halal dikeluarkan untuk tujuan eksport.

Atas tujuan ini, pengasas IHF merasakan perlunya ada suatu wadah yang menghubungkan antara kerajaan, orang awam, para ulama, cendekiawan , para saintis dan ahli perniagaan dalam menyediakan perlindungan, kawalan dan pemantauan semua aspek ke atas barangan makanan dan bukan makanan. Ini termasuk aspek sumber kewangan berdasarkan Maqassid Shariah dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad S.A.W.

IHF bersama pengasasnya telah memainkan peranan penting dalam mewujudkan perkara berikut:

  • Certification Agency - Turkey GIMDES
  • Halal Shariah Council of Kosovo Bosnia
  • Halal Development Program in Ashrakan, Russia
  • Following the recognition of JAKIM, MUI and Muis.
  • Consultation service to create Halal Shariah Council which will be held by the City Hall Baotao Mongolia, China

IHF adalah organisasi bukan keuntungan global yang berdaftar di Malaysia. Tujuannya adalah untuk menyokong pergerakan halal antarabangsa melalui hubungan manusia (hablun minannaas), berkongsi idea (tirsan ilm), penyebaran maklumat, Inovasi inisiatif (hero koko), pemangkinnya adalah toyibban (ADSL itqan) dan mempromosikan nilai dalam rantaian bekalan (tijarahtul Syakir) di seluruh dunia.

Yayasan ini dibiayai sepenuhnya oleh anggota dewasa melalui zakat dan amal. Lembaga Pemegang Amanah kami datang dari pelbagai pelosok dunia, yang terdiri daripada mereka yang berpengalaman, terlatih dan aktif dalam bidang tertentu. Kumpulan ini sangat berdedikasi, bersemangat dan teruja dengan kaedah dan metodologi halal.