Project Image

Juruaudit pihak ketiga yang profesional, berkelayakan untuk memberi ketelusan dan pemantauan objektif, pengawasan dan penilaian mengenai pelaksanaan tahap Majlis Halal di pasaran tempatan dan Antarabangsa. Juruaudit halal terlatih kami juga diiktiraf di peringkat antarabangsa dalam bidang keselamatan makanan oleh AsureQuality.