Jawatankuasa Anggota Shariah

Lembaga Pengawasan Syariah IHF adalah suatu jawatankuasa bebas yang diamanahkan dengan kewajipan memberikan nasihat dan panduan yang berkaitan dengan individu dan tadbir urus organisasi bagi memastikan aktiviti dan operasi organisasi keseluruhan pada setiap masa selaras dengan prinsip-prinsip perundangan Islam.

Lembaga Pengawasan Syariah IHF (SSB) terdiri daripada 6 anggota di kalangan para ulama, cendekiawan dan profesional yang terkemuka dan terkenal dalam bidang fiqh Halal serta teknologi makanan. Ahli-ahli nya terdiri:


  1. Prof. Dr. M.S. Sujimon - Fiqh, Fatwa & Penyelidikan
  2. Dato' Dr. Nasharudin Mat Isa - Fiqh & Undang-undang
  3. Dato' Dr Haji Nooh Bin Gadot - Fiqh & Perundangan
  4. Dr. Siti Norbaiyah Abdul Malek - Audit Halal & Keselamatan Makanan
  5. Mohd Roslan Bin Mohd Saludin - Audit Halal & Pematuhan
  6. Hj. Sabar Abdul Rahman - Kewangan